Stress – en arbejdsskade?

Søg retshjælp hvis du er gået ned med stress

Engang var stress et synonym med almindelig travlhed. Men nu er stress synonym med både fysisk og psykisk anspændthed, ofte forsaget af for stort tids- eller arbejdspres. Stress er altså derfor i dag ofte relateret til arbejdspladsen, men tilstanden har negativ effekt på både familielivet, og forholdet til vennerne. Stress kan nemlig munde ud i regulær sygdom, hvis ikke det tages alvorligt.

En undersøgelse har vist, at depressioner relativt hyppigt er en følge af stress, og netop derfor har undersøgelsen medført en ændring i retstilstanden, i den betydning at arbejdsskadesager som depression fremover kan forelægges Erhvervssygdomsudvalget i flere tilfælde end hidtil. Før i tiden var det nemlig ikke muligt at melde depression som arbejdsskade, med mindre depressionen skyldtes ekstraordinære omstændigheder som længere tids psykiske belastninger som gentagne trusler og vold. Sådan er det imidlertid ikke længere. I dag er det en lige så anerkendt grund, hvis man har været under stort pres eller ikke har fået den nødvendige støtte fra ledelse og kollegaer. Så er du gået ned med stress som følge af ovenstående, kan der være hjælp af hente.

Hvad er en arbejdsskade?

Arbejdskade dækker over to ting, nemlig arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsulykker defineres som fysiske eller psykiske skader, der opstår på arbejdspladsen og som er resultat af en hændelse eller en påvirkning. En erhvervssygdom defineres som en sygdom, der opstår som resultat af arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Får at få erstatning skal sygdommen dog først anerkendes som en arbejdsskade, og selvom det er forskellige fra sag til sag, hvordan det blive bedømt, så er det et forsøg værd at søge juridisk hjælp, hvis du er gået ned med stress, som følge af en eller flere situationer på din arbejdsplads.

Tegn på stress;

Du skal være opmærksom på følgende symptomer:

Da stress indvirker på hele organismen, kan det både vise sig som fysiske og psykiske symptomer. De første fysiske tegn kan være smerter, træthed, hjertebanken og maveproblemer, mens de psykiske symptomer kan være irritabilitet, rastløshed, søvnløshed og hukommelses-problemer. Som oftest vil symptomerne være milde, så som midlertidig hjertebanken og anspændthed, men hvis ikke der bliver gjort noget ved det, der forårsager det, vil din tilstand så små blive værre og værre, således at du til sidst blandt andet er er fraværende, har uforklarlige smerter og er aggressiv. Være derfor opmærksom på dit eget velbefindende og husk at lytte til din krop.