Lær mere om stress

Afslappende springvand, der afhjælper stress

På en blog der handler om stress, giver det god mening at bruge tid på at beskrive hvad stress helt præcist er, så her kommer det. Mange danskere diagnosticeres hvert år med stress. Alligevel er der mange som ikke ved præcis hvad stress er, og ikke kender symptomerne på stress. Hvis alle kendte stresssymptomerne, ville nogle være i stand til at forhindre stressudbrud ved at omlægge vanerne.
Hvis du vil vide mere om stress, skal du bare læse med her.

Hvordan behandles stress?

Stress kan afhjælpes ved hjælp af terapi, som eksempelvis hos Graafland.dk. I terapien får man hjælp til at lære at håndtere stress, ligesom man får kendskab til redskaber til stressreduktion. Derudover lærer man at sine egne stresssignaler at kende. Det er desuden vigtigt at man lærer at håndtere de forventninger omverdenen har til en, uden at man bliver stresset af det.

Hvad er stress?

Mange tror at stress udelukkende er negativt, men det er en forkert opfattelse. Som udgangspunkt er stress nemlig godt, og en fascinerende feature ved menneskekroppen. Stress giver nemlig mennesket muligheden for at yde mere end det egentlig kan. Dette kan man formentlig tænke sig til, er særdeles praktisk i farlige situationer. Problemerne med stress opstår, når stressen bliver vedholdende og ikke er bare er en kort tilstand. Kroppen kan nemlig ikke holde til at yde på niveau, der ligger over det normale maksimum over en længere periode. Det er ligesom en motor, som presses til det maksimale og lidt over hele tiden, på et tidspunkt vil den brænde sammen. Derfor er det vigtigt at vi lærer at identificere stress, så vi kan komme ud af stresstilstanden, inden den har stået på for længe.

Hvad er symptomerne på stress?

Der er indtil flere symptomerne på stress, disse er listet nedenfor:

  • Problemer med at huske og koncentrationsbesvær
  • Irritabilitet
  • Spekulationer
  • Rastløshed og angst
  • Søvnproblemer
  • Angst
  • Hovedpine
  • i særlige tilfælde kan også træthed, smerter, syndforstyrrelser og maveproblemer skyldes stress.

Hvad du kan genkende mange af symptomerne på ovenstående liste, er der god grund til at overveje om du er stresset, så du kan gribe ind inden det udvikler sig.

Hvordan opstår stress?

Det er mest typisk at stress opstår, når der er udefrakommende forventninger, som man ikke kan leve op til. Det er som oftest i forbindelse med arbejde at stress opstår, men det kan også sagtens være i hjemmet at der er forventninger man ikke kan leve op til. I nogle tilfælde er det fordi man selv har urealistiske forventninger til ens præstationer at stress opstår.

Efter at have læst ovenstående, er du forhåbentlig blevet klogere på hvad stress er, så du kan gribe ind, hvis du selv bliver stresset, eller se symptomerne hos andre, så du kan anbefale dem, at gøre noget ved stressen.